Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, tänker inte stödja EU-kommissionens förslag om skärpt vapendirektiv.
Foto: Kristdemokraterna Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, tänker inte stödja EU-kommissionens förslag om skärpt vapendirektiv.

KD: ”Legala vapen inget problem”

Redan veckan efter terrordåden i Paris lade Europeiska Kommissionen fram ett förslag på ny vapenlagstiftning. Tyvärr finns i kommissionens utspel en lång rad förslag som riskerar att försvåra för jägare och sportskyttar, utan att adressera de verkliga problemen, skriver Kristdemokraterna i Värmland i ett pressmeddelande.

Kristdemokraternas ingång när det gäller vapenfrågan i terrorbekämpningssammanhang är att det är de illegala vapnen som är problemet – inte de legala. Partiet verkade efter denna insikt även i samband med att Sveriges vapenlagstiftning uppdaterades 2014.
– Det finns delar av kommissionens förslag som känns rimligt och välavvägt, exempelvis gemensam standard gällande destruering av vapen. Men sett som helhet är lagförslagen enbart en bestraffning av jägare och sportskyttar utan att på något sätt bidra till en effektivare terrorbekämpning, säger Peter Kullgren, kommunalråd i Karlstad och partistyrelseledamot i Kristdemokraterna.

”Framhastat och ogenomtänkt”
Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, är också kritisk:
– Gemensamma europeiska åtgärder för att bekämpa terrorism är mycket angeläget. Och vapen är inte vilken vara som helst. Att göra en översyn av vilka åtgärder som kan komma på fråga känns därför naturligt. Men det här känns framhastat och ogenomtänkt. Det här kommer jag inte stödja, om det går så långt som till omröstning i Europaparlamentet, säger Adaktusson.