Klart för ny viltmyndighet

Regeringspartierna både överkörda och eniga i utskottet

Det blev som väntat – den samlade oppositionen körde över S- och MP-regeringen – och nu startar arbetet att skapa en ny viltmyndighet. Stora delar av jaktlagsutredningen ska också fortsätta. Det röstade till och med regeringspartierna och vänstern för, efter att några formuleringar om varg strukits ur förslaget.

Beslutet i miljö- och jordbruksutskottet blev offentligt efter att protokollet justerats på torsdagsförmiddagen. Representanterna för S, MP och V reserverade sig emot beslutet om ny viltmyndighet, som kommer att ta över ansvaret för vilt- och jaktfrågor från Naturvårdsverket.

Återfå förtroende 
– Som jag ser det är en ny viltmyndighet enda chansen att människor att kunna åtefå förtroende för myndigheternas hantering av jakt- och viltfrågor. Misstroendet mot Naturvårdsverket beror främst på den turbulenta rovdjursförvaltningen, säger moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Ulf Berg, som också sitter som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.
Det var han som tog initiativ till den andra fråga med jaktanknytning som utskottet beslutade på torsdagen. Stora delar av jaktlagsutredningen, som S- och MP-regeringen beslutade lägga ned, återuppstår.

Vargformulering ströks 
Regeringspartierna och vänstern krävde att följande skrivning ströks ur dokumentet:
”Vidare har det från ministrar flaggats för att vargfrågan skall utredas en fjärde gång. Den frågan behöver ej ytterligare utredas utan det är bättre att färdigställa i vart fall vissa delar av jaktlagsutredningen.”
När det gjorts ställdes sig S, MP och V bakom förslaget.

Ska utredas vidare 
Det som ska utredas är följande:
* Samernas rätt att jaga (den dubbla jakträtten),
* Rätt till jakt efter småvilt på kronomarken ovanför odlingsgränsen iVästerbottens och Norrbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län (fjälljakten),
* Jakt på allmänt vatten,
* Jakt i svensk ekonomisk zon,
* Förvaltningen av säl,
* Jakten efter kronhjort,
* Regelförenklingar avseende viltvårdsområden,
* Allmän regelförenkling.

”Känns väldigt bra” 
– Det känns väldigt bra att vi inte slänger bort allt arbete som utredningen redan lagt ned. Att vi inte får med utredningen om själva jaktlagen i det här skedet må vara hänt, kommenterar Ulf Berg.