Klartecken för ripjakt i Jämtland

I år blir det ripjakt igen i de statliga Jämtlandsfjällen. Inventeringarna visar på en bättre riptillgång i år än förra året, meddelar länsstyrelsen.

Inventeringarna visar en allmän uppgång av ripstammen i hela Jämtlands län.
– Med tanke på årets ökning av sorkar är resultatet väntat men också glädjande. Dessutom finns goda möjligheter att nästa år blir ett riktigt bra år förutsatt att tillräckligt många kycklingar överlever och att sorkpopulationerna fortsätter sin uppgång under den kommande vintern, säger Urban Johansson jakt- och fiskehandläggare på Länsstyrelsen.

Jaga varsamt
Dock manas jägarna till viss återhållsamhet och att beskattningen av ripstammen sker varsamt. Inventeringarna visar, särskilt i södra länet, att kullarna är förhållandevis få, men stora. Och med stora kullar är det lättare att fälla många ripor än när det finns enstaka vuxenfåglar.
Länsstyrelsen fattade förra året för första gången beslut att helt stoppa ripjakten, eftersom ripstammarna var för svaga. Ripjakt startar 25 augusti.
Mer information finns här: