Dr Jay Lin vid Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterar i en studie att svenska vilda klövvilt ofta bär på hepatit E-virus.
Foto: Montage / Shutterstock.com / SVA Dr Jay Lin vid Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterar i en studie att svenska vilda klövvilt ofta bär på hepatit E-virus.

Klövvilt har ofta hepatit E-virus

Enligt en studie, gjord av Dr Jay Lin vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är det vanligt med hepatit E-virus hos svenska klövdjur som vildsvin, rådjur, hjort och älg, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Studien är gjord på 245 klövdjur, där 53 av dem bar på viruset, vilket motsvarar 22 procent. De tycks däremot inte visa symptom på att bli sjuka av viruset.
Tidigare har studier från SVA visat att tamsvin ofta bär på hepatit E-virus, och internationellt har det visat sig att människor kan smittas av viruset från tamsvin, vildsvin och hjortar.

Vildsvin och människa smittas av samma typ
I den nya studien har genentiska analyser gjorts på sex varianter av viruset från vildsvin och tamsvin i Sverige. De visar att de två djurgrupperna kan utbyta virus-arvsmassa, vilket kan påverka virusets egenskaper och förmåga att smitta människor. Den visar också att det hepatit E-virus som vildsvin och människor kan smittas av är mycket likartade eller till och med identiska.
Däremot var det hepatit E-virus som återfanns hos älgar genetiskt annorlunda.
– Det visade sig dock att älgens variant av viruset genetiskt skiljer sig från övriga klövdjurs hepatit E-virus vilket antas innebära låg risk för infektion av människor, säger Dr Jay Lin i pressmeddelandet.

Bör hettas upp till minst 71 grader
I de fall som påträffats internationellt där människor smittats av hepatit E genom att äta kött tros smittan bero på att maten inte tillagats rätt. Det handlar särskilt om kött och animaliska produkter från gris, vildsvin och hjort.
— Köttet behöver hettas upp ordentligt, till minst 71 grader för att inaktivera virus. Viruset kan finnas i såväl lever, muskler som i själva blodet, säger Jay Lin i pressmeddelandet.