Det tog fem dagar innan bilföraren lyckades anmäla viltolyckan till Polisen. Därför döms han för grov oaktsamhet. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Det tog fem dagar innan bilföraren lyckades anmäla viltolyckan till Polisen. Därför döms han för grov oaktsamhet. (arkivbild)

Kom inte fram till polisen efter viltolycka

Bötesdom för grov oaktsamhet står fast

En bilförare som inte tillräckligt snabbt lyckades anmäla en viltolycka till Polisen anses ha varit grovt oaktsam. Därför har en oenig Svea hovrätt fastställt domen för förseelse mot jaktlagen till 40 dagsböter om 250 kronor.

Det var i samband med en omkörning, en tidig morgon utanför Norrtälje i september 2019, som ett vildsvin eller rådjur sprang upp på vägen och in i sidan på mannens bil. Bilföraren kontrollerade olycksplatsen, men kunde inte se några blodspår eller liknande.
Vid flera tillfällen under fem dagar försökte han sedan anmäla händelsen till Polisen, utan att få svar på telefonnummer 114 14 eller få kontakt med myndigheten via webbplatsen polisen.se, innan han till slut lyckades.

Borde ha ringt 112
Norrtälje tingsrätt trodde på mannens förklaring, men ansåg att han borde ha ansträngt sig mer för att få kontakt med Polisen snabbare. Antingen skulle han ha ringt fler gånger till 114 14 eller till 112. Det sista numret är det som Polisen, på sin webbplats, uppger att man ska ringa vid viltolyckor.
Därför menade domstolen att bilförarens underlåtenhet att fullgöra sin anmälningsskyldighet ska bedömas som grovt oaktsam, rapporterar Dagens Juridik.

Ville frikänna
Tingsrättens dom har nu fastställts av Svea Hovrätt.
Hovrättspresidenten var dock skiljaktig och ansåg att bilföraren skulle frikännas. För även om han kunde ha varit mer ihärdig i sina försök att följa regelverket och kontakta Polisen, så ansåg inte hovrättspresidenten att bilföraren hade varit grovt oaktsam.