Kommunalrådet Can Savran (C) vill att kommunstyrelsen i Åre ska uppmana Naturvårdsverket att backa från beslutet att tillåta varg att etablera sig i rennäringens områden.
Foto: Shutterstock & Centerpartiet Kommunalrådet Can Savran (C) vill att kommunstyrelsen i Åre ska uppmana Naturvårdsverket att backa från beslutet att tillåta varg att etablera sig i rennäringens områden.

Kommunalråd säger nej till varg

– Det är fullständigt orimligt om jag ska vara frank. Det säger kommunalrådet Can Savran (C) i Åre och sällar sig till dem som protesterar mot Naturvårdsverkets beslut om en miniminivå på tio vargar i Jämtlands län.

I ett initiativärende, som Can Savran (C) vill att kommunstyrelsen ska anta som sitt eget, uppmanar kommunalrådet Naturvårdsverket att backa från beslutet att tillåta varg att etablera sig i rennäringens områden.

Går emot riksdagsbeslut
Till Länstidningen i Östersund säger Can Savran:
– Vi är en samisk förvaltningskommun och det finns då extra motiv för oss att ta hänsyn till de intressen som rennäringen företräder. Jag tycker att vi har tagit ett stort ansvar för rovdjuren generellt redan och att då påföra ytterligare tryck är fullständigt orimligt om jag ska vara frank. Det går dessutom emot riksdagsbeslutet om att vi ska har 270 vargar i landet. Jag har gott hopp om att få till en bred förankring politiskt för mitt initiativärende och jag hoppa att andra partier och politiker kommer ställa sig bakom det.

Många protester
Can Savran är inte den ende som är missnöjd med att Naturvårdsverket vill se varg i Jämtland. Tidigare har både samebyar och jägarorganisationer protesterat. Och länsstyrelsen har begärt att Naturvårdsverket ska ompröva sitt beslut.
Hur Åre kommun ställer sig till etablering av varg i Jämtland ska behandlas på kommunstyrelsens möte den 13 juni.