Förutom att skarvar äter mycket fisk, kan de också sprida parasiter till fisk.
Foto: Lars Johansson/Mostphotos Förutom att skarvar äter mycket fisk, kan de också sprida parasiter till fisk.

Konferens om norska skarvproblem

Norge får allt större problem med skarv. Fågeln kom till Norge för 10-15 år sedan. Nu ökar den i antal och orsakar allt fler konflikter.

Skarvarna söker sig in från den norska kusten till inlandets vattendrag och bildar nya kolonier. Förutom att fåglarna äter mycket fisk, kan de också sprida parasiter till fisk. Mängden fisk en enskild skarv äter varje dag beräknas till 0,5–0,8 kilo.

Konferens för erfarenhetsutbyte
För att utbyta erfarenheter med andra länder – som Sverige, Finland och Danmark – arrangerar Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Norges Jeger- og fiskerforbund i höst konferensen ”Skarv i innlandet”.
– I första hand vänder sig konferensen till anställda inom kommuner, län och andra offentliga organ. Men även jakt- och fiskeföreningar är välkomna, säger NINA-forskaren Oddgeir Andersen på NINA:s webbplats.

Naturvårdsverket deltar
En av föredragshållarna är Per Risberg från Naturvårdsverket. Han arbetar med viltförvaltning och ska berätta om sina erfarenheter av skarvförvaltningen utmed de svenska kustområdena.
Konferensen ”Skarv i innlandet” hålls på Hunderfossen Hotel i Øyer i Gudbrandsdalen den 10–11 oktober.