Konflikter tvingar jaktskytteklubb att lägga ner

Jaktskytteklubben i Ysby, Laholm, orkar inte strida mot grannars motstånd och myndigheters krav längre. Nu sjunger klubben på sista versen. Nyligen visade mätningar att jaktskytteklubben överstrider fastställt riktvärde för skottbuller på en av grannfastigheterna.

– Eftersom fastigheten ligger i skjutriktningen är det inte möjligt att vidta byggnadstekniska åtgärder som sänker bullret, säger Bengt Strid, klubbens ordförande, till Hallandsposten.

I ett brev till kommunens miljöavdelning förklarar Bengt Strid att klubben lägger ner sin verksamhet efter denna säsong. Det enda önskemål klubben har är att få dispens att använda älgbanan under sju helger till under hösten.

– Det är för att ge jägarna möjligheter att träna inför höstens älgjakt och göra övergången till Veinges nya bana så smidig. Sedan lägger vi ner verksamheten, säger Bengt Strid till Hallandsposten.

Grannen godkände dispensen

Miljöchef Torsten Kindt går med på önskemålet. Dispensen är nu beviljad efter att Torsten Kindt har talat med den berörda grannen som gett sitt godkännande.

I dagsläget är Ysby den enda älgbana som finns i kommunen. Tidigare fanns även Veinge jaktskytteklubb, men de tvingades stänga sin anläggning i Öringe.

Dock planerar Veinge en ny skjutbana på landstingets mark mellan Erlandsbygget och Kårarp. Anläggningen kan vara klar att använda till nästa säsong.

Klubben lever vidare?

Vad som händer med Ysby jaktskytteklubb som organisation är ännu oklart.

Bengt Carlson, ordförande i Veinge jaktskytteklubb vill inte gå händelserna i förväg, men är öppen för en diskussion mellan klubbarna.

– Det viktigaste för oss är att vi en gång för alla kan lösa banfrågan för jägare och jaktskyttar i Laholms kommun. Vad klubben sedan heter är av underordnad betydelse, säger Bengt Carlson till Hallandsposten.