Huggormarna har vaknat och det har redan kommit in fall där hundar och katter blivit bitna. I dag behandlas inte bitna djur med kortison, då det enligt studier är verkningslöst.
Foto: Erni / Shutterstock.com Huggormarna har vaknat och det har redan kommit in fall där hundar och katter blivit bitna. I dag behandlas inte bitna djur med kortison, då det enligt studier är verkningslöst.

Kortison inget för ormbitna hundar

Evidensia Djursjukvård uppger att de första fallen av huggormsbitna hundar och katter har kommit till deras kliniker och djursjukhus. Numera behandlas bitna hundar och katter inte längre med kortison, så som de tidigare gjorts.

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar vilket kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom, skriver Evidensia Djursjukvård i ett pressmeddelande.

Kontakta alltid veterinär
Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta blir friska igen. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.
Även om hunden eller katten verkar obesvärad ska man ändå alltid kontakta veterinär om man misstänker att djuret blivit ormbitet.

Ingen kortison längre
Tidigare behandlades ofta hundar och katter som blivit huggormsbitna med kortison. De senaste åren har det kommit flera rapporter och studier som ifrågasätter nyttan av kortisonbehandlingen.
I dagarna presenterades en ny, relativt stor studie från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva. Man har studerat effekten av kortisonbehandling hos 75 huggormsbitna hundar, där hälften fick kortison och resten gavs verkningslösa tabletter, så kallad placebo.
I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet och inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Kortisonbehandlingen gav alltså ingen märkbar effekt på hundarna.