Kraftig LRF-kritik om Molstaberg

Anklagar länsstyrelsen i Stockholm för trakasserier

Ledningen inom Lantbrukarnas Riksförbund anser att tjänstemän på länsstyrelsen i Stockholm trakasserar djurägarna på Molstabergs gård.

Det är i en debattartikel på förbundets hemsida, skriven av ordförande Helena Jonsson och vice ordföranden Sven Erik Hammar, som kritiken framförs.
”Vi har nyligen sett exempel på hur en länsstyrelse ställer krav på djurägare med en stor fårbesättning att stängsla med dyra stängsel. Djurägarna svarar att de inte har råd men söker pengar hos länsstyrelsen om att få ett visst ekonomiskt stöd, för att ändå försöka stängsla bättre. Då polisanmäler länsstyrelsen djurägarna för påstådda lagbrott. Åklagare lägger snabbt ned förundersökningen, eftersom inga brott hade begåtts”, skriver Jonsson och Hammar.

”Inte längre myndighetsutövning”
De fortsätter:
”Men länsstyrelsen ger sig inte. I dagarna har den förelagt djurägarna att utreda hur de ska motverka rovdjursangrepp. Trots att åklagare just konstaterat att de inte är skyldiga att vidta andra åtgärder än vanlig skötsel och tillsyn. Detta är inte längre myndighetsutövning, det är trakasserier från statens tjänstemän mot enskilda bönder”, skriver Helena Jonsson och Sven Erik Hammar.

Läs hela debattartikeln här