Kråka och örn H5-smittade

Analyser av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att en havsörn från Gotland och två skrattmåsar och en kråka från Malmö bar på fågelinfluensa av typen H5, skriver SVA på sin webbsida.

De nya fynden av havsörnen, de två skrattmåsarna och kråkan, gjordes i samband med SVA:s ordinarie fallviltsövervakning. De fyra fåglarna var antingen döda eller sjuka eller sjuka när de hittades.
Fyndet visar på större smittspridning av fågelinfluensan i Sverige.
– Fynden stödjer den bild vi har från andra europeiska länder att fågelinfluensa har en omfattande spridning bland vilda fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.