Krav på ökad vargavskjutning i USA

I Montana, USA, begär nu delstatens naturförvaltare att få skjuta nära tre gånger fler vargar än vid den jakten i höstas. Likartade krav ställs i delstaten Idaho.

Förra året införde USA licensjakt på varg i flera stater, bland annat Montana, för första gången på många årtionden, detta sedan man tagit bort vargen från den amerikanska hotlistan.
Montanas tilldelningen var förra året var 75 djur, varav 72 sköts. Men nu vill naturbevakarna att kvoten ska ökas till omkring 200 vargar. Chefen för Montanas naturbevakning, Ken Mcdonald, konstaterar att stammarna av bytesdjur är vikande på flera håll i delstaten, samt att 200 får och ett 100-tal nötkreatur blir vargrivna årligen.
I dag beräknas Montanas vargstam utgöras av cirka 525 djur. Montanas Fish, Wildlife and Parks Commission beräknas fatta beslut om höstens jakt i juli.

Fällor, åtel och lock
Även i Idaho diskuteras kraftigt höjda kvoter inför höstens vargjakt. Här kan det även bli aktuellt att använda fällor, åtel och lockjakt (elektroniska yl) för att öka effektiviteten.
Enligt biträdande chefen för Idaho Fish and Game, Jim Unsworth, är målet att minska Idahos vargstam till 520 djur. Vid årsskiftet var stammen minst 843 vargar. I höstas fälldes 185 vargar i Idaho av en tilldelning på 220.
För Idahos del väntas beslut om tilldelning och jaktmetoder i augusti.

Försöker stoppa jakten
Striden om vargarna pågår för fullt även i USA och bevarandegrupper försökte förra året stoppa vargjakterna, men lyckades aldrig få gehör av domstolen. Bevarandesidan menar att jakten är för omfattande och hotar vargarnas långsiktiga överlevnad.
– Vi kommer att göra allt vi kan för att stoppa jakten även i år, säger Doug Hannold, advokat för organisationen Earthjustice.