Kravallstaket mot vildsvin

I Kärda, Värnamo, har idrottsföreningen stängslat in kring fotbollsplanen med kravallstaket för att hålla vildsvinen borta, skriver SVT Nyheter Jönköping.

Problemen med vildsvin som bökar upp trädgårdar och andra ytor i Kärda utanför Värnamo började redan för några år sedan, men de senaste veckorna har allt eskalerat. 
Kärda IF fick ett staket bekostat av kommunen redan tidigare, men eftersom det finns risk för nya skador har de satt upp kravallstaket vid de platser där det inte fanns stängsel.
– Säkert 25 fastigheter är drabbade och hade vi inte satt upp staket så hade vildsvinen säkert varit här också, säger Kjell Ericsson från Kärda IF, till SVT Nyheter Jönköping.
Även villaägare har upplevt en ökad skaderisk. En av dem är Sven Andersson. Han satte upp ett staket för 40 000 kronor förra året.
– Man kan inte förstå omfattning förrän man sett med egna ögon hur mycket en flock vildsvin kan böka upp, säger Sven Andersson till SVT Nyheter Jönköping.
För att minska trycket vill kommunen att jägare ska jaga fler vildsvin. Två jaktlag har uppmanats att öka jakten.
– Vi ökar jakttrycket runt samhället nu. Vi hoppas att det ska hjälpa, säger Conny Svensson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadskontoret i Värnamo, till SVT Nyheter Jönköping.