Jägarnas Riksförbund vill göra det lagligt att fälla björn vid åtel och föreslår bland annat att åteln inte får ligga närmare än en kilometer från bostäder.
Foto: Kenneth Johansson Jägarnas Riksförbund vill göra det lagligt att fälla björn vid åtel och föreslår bland annat att åteln inte får ligga närmare än en kilometer från bostäder.

Kräver åteljakt på björn

Jägarnas Riksförbund kräver hos regeringen att åteljakt på björn återinförs och blir tillåten i hela landet.
Orsaken till att åteljakten förbjöds var främst att åtlar i vissa fall har lagts för nära bebyggelse.

Därmed finns en uppenbar risk att björnar präglas på människor och därmed tappar sin naturliga skygghet. Då finns även risk att människor och tamdjur kan skadas av björn,

Därför anser Jägarnas Riksförbund att åtling skall tillåtas endast för jakt.

– Men det behövs flera restriktioner som kan eliminera riskerna för mänsklig prägling, kommenterar Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

”Effektiva jaktmetoder behövs”

– De lokala björnstammarna har ökat till ett antal som innebär att effektiva jaktmetoder behövs för att på ett etiskt och effektivt sätt kunna hålla stammarna på en acceptabel nivå, tillägger han.

Jakt vid åtel är den absolut effektivaste metoden att selektivt kunna beskatta björnstammen och skadeskjutningsrisken minimeras kraftigt, påpekar Jägarnas Riksförbund i brevet till regeringen.

– Åtling för jakt torde även vara en effektiv metod att hålla så kallade soptunnebjörnar borta från bebyggelse och soptippar, säger Conny Sandström.

Jägarnas Riksförbund föreslår följande regler för björnåtel:

• Att åtling för björn endast tillåts i syfte att genom selektiv jakt på ett etiskt och effektivt sätt kunna beskatta björnstammen.

• Att åtling för björn endast skall ske på ett sådant sätt att risken för obehörig mänsklig kontakt i största möjliga mån elimineras.

• Att åtling för björn endast tillåts på ett avstånd av minst 1 000 meter från fast mänsklig boning.

• Att åtling för björn endast tillåts på ett avstånd av minst 500 meter från allmän väg och markerad vandringsled samt utom synhåll från övriga vägar och leder.

• Att åtling för björn får ske med, förutom vegetabiliska produkter, animaliska biprodukter från trafikdödat vilt inom kommunen samt från vilt som fällts på den för åtling aktuella marken.