Kronhjortar börjar etablera sig på allvar både i Dalarna och Värmland. I norra och östra Värmland kan kronhjortstammen snart vara jaktbar och ett kronskötselområde bildas.
Foto: Anders Ljung Kronhjortar börjar etablera sig på allvar både i Dalarna och Värmland. I norra och östra Värmland kan kronhjortstammen snart vara jaktbar och ett kronskötselområde bildas.

Kronhjort på uppgång

I de sydöstra delarna av Värmland ökar beståndet av kronhjort. En flock på omkring 20-talet djur visar sig ofta runt Ävja, mellan Ransäter och Olsäter.
Kronhjortar har även siktats i trakten nordväst om Nyhammar, södra Dalarna. Man har också sett en del vildsvin i trakten.

Nu ser jägarna i Dalarna fram emot att stammar etablerar sig och undviker gärna att skjuta djur även om de är tillåtna.

Dessvärre går älgjakten trögt.

– Det verkar finnas mindre av älgkalv i år och vi har många stora kor utan kalv. Vad detta beror på finns nästan lika många åsikter som det finns jägare. Många framhåller förekomst av rovdjur och andra att vi skjutit för många tjurar tidigare om åren eller en kombination av båda, säger Göran Nord, ordförande i Grangärdebygdens jaktvårdskrets, till Dala-Demokraten.

Närmare 100 kronhjortar i Värmland

I Värmland finns redan en etablerad stam av kronvilt i norra delarna.

Där är det nu mellan 50 och 100 individier, som vandrat in från Norge. Nu ser det ut att vara möjligt att skapa ett kronskötselområde och därmed få tillåtelse att jaga även vuxna djur.

– I norra och östra Värmland kan vi snart ha en stark etablerad stam med möjlighet till jakt, säger Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Värmland.

Nu vill Jägareförbundet ha in fler rapporter om kronviltet, för att få en bättre uppfattning om dess etablering.