Beslutet att B-licensjägarna i Örebro län bara ska få jaga vuxen älg under en dag överklagas av JRF-distriktet. Länsstyrelsen borde lyssna på de samrådsgrupper som vill ha fler jaktdagar på B-licensområdena, tycker JRF-basen i länet.
Foto: Torbjörn Lektell Beslutet att B-licensjägarna i Örebro län bara ska få jaga vuxen älg under en dag överklagas av JRF-distriktet. Länsstyrelsen borde lyssna på de samrådsgrupper som vill ha fler jaktdagar på B-licensområdena, tycker JRF-basen i länet.

Krympt B-licensjakt överklagas

Jägarnas Riksförbund i Örebro län har tröttnat på att B-licensjakten på älg blir allt kortare. Länsstyrelsens beslut att det endast ska få jagas vuxen älg under en dag i år har därför överklagats.

Tidigare krympte B-licensjakten från tre till två dagar. I år har länsstyrelsen bestämt att det endast blir jakt på vuxen älg under en dag. Som tidigare kan B-licensjägarna jaga kalvar under tre dagar.
Motiveringen för att åter banta ner B-licensjakten på vuxen älg är samma som tidigare, konstaterar Arne Persson, ordförande för JRF-distriktet i Örebro län.
För stor andel vuxna djur skjutna
– Länsstyrelsen tycker att det skjuts för stor andel vuxna djur i förhållande till arealandelen jämfört med A-licensområden och älgskötselområden, säger han.
Men beslutet går inte i linje med vad länets jägare tycker, hävdar Arne Persson. Örebro län har åtta nybildade viltförvaltningsområden med egna samrådsgrupper. JRF-basen har granskat protokollen från samtliga grupper i länet.
– Sex av samrådsgrupperna har inget alls att påtala om B-licensjakten. Två av områdena vill till och med ha längre jakttid på B-licensmarkerna. På grund av betestrycket vill de att även B-licensjägarna ska hjälpa till att hålla ner älgstammen. Ändå går länsstyrelsen in och minskar jakten, kommenterar Arne Persson.
Vill ha kvar två dagars jakt
JRF-distriktet har därför överklagat beslutet och vill ha kvar två dagars jakt på vuxen älg i B-områdena.
– Det är samma problem i hela Sverige att länsstyrelserna naggar på B-licenserna. I det här fallet är det konstigt att länsstyrelsen inte ens lyssnar på samrådsgrupperna som ska vara rådgivande, tycker JRF-basen i Örebro län.