– Svenska jägare vill att de djur som fälls tas tillvara på bra sätt, säger JRF:s ordförande Solveig Larsson.
Foto: Shutterstock/JRF – Svenska jägare vill att de djur som fälls tas tillvara på bra sätt, säger JRF:s ordförande Solveig Larsson.

Kulturarvet säljakt hotat i Sverige

Säljakten är ett betydande kulturarv och det är fullständigt befängt att EU:s sälförordning utrotar en av våra ursprungliga näringar. Det anser Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson.

Senast vid årsskiftet ska Sverige återkoppla till EU angående förordningen om handel med sälprodukter som ändrades 2015 så att handel med sälprodukter sedan dess är helt förbjuden inom EU.

JFR har framfört synpunkter
Därför har Jägarnas Riksförbund (JRF) i dagarna passat på att framföra synpunkter till Jordbruksverkets fiskerienhet som handlägger eventuella problem med den så kallade sälförordningen.
– Vi hoppas att våra synpunkter hjälper Sverige att skriva ett kraftsvar till EU, så att vi återigen får ta tillvara och sälja de fina råvarorna – skinn, tran och späck – som säljakten ger. Svenska jägare vill att de djur som fälls tas tillvara på bra sätt, säger ordförande Solveig Larsson.

Ett betydande kulturarv
I JRF skrivelse står det bland annat:
”Jakt på säl är ett av de mest ursprungliga sätten kustbefolkningen i Sverige funnit utkomst och överlevnad och är ett betydande kulturarv.”
Men JRF menar att detta kulturarv inte kan upprätthållas när grunden för säljakten inte längre finns kvar, och därför är det på sikt hotat.

Brott mot andra förordningar
”Detta måste vara ett brott mot de åtaganden som Sverige och övriga EU-länder åtagit sig i konventionen om biologisk mångfald i artiklar som handlar om traditionell kunskap och sedvanebruk”, skriver JRF.
– Även Europa har en tradition av säljakt. Och sälförordningen gör att EU i praktiken bryter mot andra förordningar och konventioner, kommenterar Solveig Larsson.