Samtliga samebyar i tre län kräver hos regeringen att det ska bli lagstiftning att max tio procent av renarna får bli tagna av rovdjur. Då ges ett fungerande redskap för att skyddsjakt.
Foto: Mostphotos Samtliga samebyar i tre län kräver hos regeringen att det ska bli lagstiftning att max tio procent av renarna får bli tagna av rovdjur. Då ges ett fungerande redskap för att skyddsjakt.

Lag om max tio procent rovdjursskador

Krav från samebyar till regeringen

Lagstifta om att renskötare ska få max tio procent av sina renar rovdjursdödade. Det kräver samebyarna i Dalarna, Härjedalen och Jämtland i ett brev till regeringen. Då skapas ett fungerande redskap för att få skyddsjakt, anser renskötarna.

Det är främt Naturvårdsverkets beslut att dra undan rätten för länsstyrelsen i Jämtland att besluta om skyddsjakt på järv som fått renskötarna att se rött.
Beslutsrätten drogs in sedan länsstyrelsen fått bakläxa i domstolar om beslutet att ha förebyggande skyddsjakt på 13 järvar.
Jakt & Jägare skrev senast om den frågan här:

Beslutet blev överklagat
– Problemet är att riksdagen har tagit beslut som inte efterlevs i Sverige. Och när en myndighet som länsstyrelsen försöker vidta åtgärder för att minska våra förluster, så blev beslutet överklagat, säger Marianne Persson, ordförande i Jinjevaerie sameby i nordvästra Jämtland, till P4 Jämtland.
– Det här beslutet i kammarrätten, den här domen får oss att se rött. Man gör ingenting. Man gör som man traditionellt har gjort i Sverige, man tittar bort när det gäller samiska frågor, tillägger Marianne Persson till Sveriges Radio.
”All den kunskap och erfarenhet som finns hos länsstyrelsens tjänstemän kastas bort! Hur kan det bli så här?” undrar samebyarnas företrädare i det öppna brevet till regeringen.

”Redskapet slits ur händerna på dem”
”Det enda verksamma verktyg som myndigheten har att förverkliga riksdagens beslut om maximalt 10 procent förluster av renar i våra samebyar slås ur händerna på dem. I Jämtlands län har de flesta samebyar förluster som överstiger 10 procent många gånger om. Genom toleransnivåarbetet har länsstyrelsens tjänstemän kunskap om detta samt var den största risken för predation på ren av de stora rovdjuren sker. Genom att minska tätheten av rovdjur i dessa områden hade vi kunnat låta flera renar överleva, bli vuxna och finnas kvar i vår näring. Ungefär hälften av alla små renkalvar som föds i Jämtlands fjällvärld bli aldrig ett år”, påpekar renskötarna i brevet.

Bucht vill inte kommentera
Med tanke på vad som hänt är den enda lösningen att lagstifta om hur stora skador från rovdjur som renskötseln ska behöva utstå, anser samebyarna i det gemensamma utspelet. Det ska vara maximalt 10 procent av renarna som faller offer för rovdjur.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har avböjt att kommentera frågan. Han hänvisar via sin pressekreterare att domen om förebyggande skyddsjakt på järv analyseras.