Länsstyrelserna får själva besluta om licensjakt på lodjur efter att detta delegerats av Naturvårdsverket.
Foto: Kathrin H / Shutterstock.com Länsstyrelserna får själva besluta om licensjakt på lodjur efter att detta delegerats av Naturvårdsverket.

Länen får besluta om licensjakt på lo

Alla länsstyrelser utom Gotland får nu själva besluta om licensjakt på lodjur, efter att Naturvårdsverket delegerat detta till dem, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Inför kommande jaktsäsong ligger det inte på Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på lodjur, utan detta är delegerat till länsstyrelserna. Gotland får inte detta, en det beror på att det inte finns lodjur där.
– Det är fortfarande ganska få lodjur i vissa län och dagens beslut innebär inte att länen måste besluta om licensjakt. I den regionaliserade förvaltningen är det länsstyrelserna som gör bedömningen om licensjakt är en lämplig åtgärd säger Hanna Dittrich Söderman, vilthandläggare vid Naturvårdsverket.

Följer politiskt beslut från 2013
Beslutet om delegering följer den politik som fastställdes 2013 om att regionalisera rovdjursförvaltningen när det är möjligt. För att delegera beslut om licensjakt till länsstyrelserna ska dessa områden ha uppnått miniminivån för den aktuella arten.
Förra året delegeras inte rätten till beslut om licensjakt på lodjur till det mellersta och det södra förvaltningsområdet, eftersom inventeringsresultaten visade att det inte fanns tillräckligt många lodjur. Nu visar inventeringarna att länen även i dessa förvaltningsområden har tillräckligt många lodjur för att själva få besluta om licensjakten.
– Nu får länsstyrelserna bedöma hur förutsättningarna för jakt ser ut regionalt och sätta in sin eventuella licensjakt i ett nationellt perspektiv, säger Hanna Dittrich Söderman.