Länsstyrelsen får bakläxa för B-licensbeslut

I både Kalmar och Örebro län har Naturvårdsverket rivit upp länsstyrelsernas beslut att korta ned jakttiderna för B-licensjägarna. Anledningen är att länsstyrelserna saknar skäl för sina beslut.

I Örebro län beslutade länsstyrelsen redan förra året att minska antalet jaktdagar på B-områden från tre till två. I år beslutade länsstyrelsen att begränsa jakttiden ytterligare – till en enda dag. Beslutet överklagades av Jägarnas Riksförbund, som nu får rätt hos Naturvårdsverket.
Enligt lagens förarbeten ska jakttiden i B-områden vara så lång att avskjutningen blir jämförbar med A- och Ä-områden. Och så har det också varit, i både Kalmar och Örebro, men trots det beslutade alltså länsstyrelserna att halvera jakttiderna.
– Det är beklagligt att länsstyrelsen tar beslut på så lösa grunder och att viltförvaltningsdelegationen inte satt sig in i den faktiska situationen, säger Arne Persson, ordförande för JRF-distriktet i Örebro.

Ingen ville korta jakttiden
Arne Persson gick för Örebros del igenom handlingarna som ligger till grund för länsstyrelsebeslutet och konstaterar att av åtta viltförvaltningsområden har sex inte haft någon åsikt i frågan och två områden ville tvärtom ge B-områdena mer jakttid.
Eftersom naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas så får nu alltså B-licensjägarna jaga två dagar i höst.

Fyra jaktdagar i Kalmar län
I Kalmar beslutade länsstyrelsen att korta jakttiden från fyra till två dagar i hela länet utom i Borgholms och Mörbylångas jaktvårdskretsar. Förra året fick B-områdena inom det aktuella området jaga två dagar valfritt djur och ytterligare två dagar efter enbart kalv – totalt alltså fyra dagar.
Även här menar Naturvårdsverket att det saknas skäl för begränsningen och slår fast att förra årets jakttider ska fortsätta att gälla.