Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på varg i Siljansnäs

Siljansnäs jaktvårdskrets har ansökt om skyddsjakt på en varg som vid flera tillfällen uppehållet sig i eller nära byn Siljansnäs i Dalarna. I länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket finns ett villkorat ja till skyddsjakten.

Länsstyrelsen är positiv till skyddsjakten på en varg under förutsättning att den sker i anslutning till det bebyggda området där vargen vistats, för att rätt varg ska kunna fällas.
Länsstyrelsen motiverar beslutet med att det finns 14 rapporter om synobservationer av varg i eller i närheten av Siljansnäs mellan perioden 2008-12-11 till och med 2009-02-13. Bland annat finns ett antal synobservationer 17 december på kvällen när en varg sprang genom centrala delar av Siljansnäs. Några skador på tamdjur har inte rapporterats till länsstyrelsen.

Oklara villkor
– Vi håller på och tittar lite på olika lösningar om Naturvårdsverket tillstyrker skyddsjakt på en varg, säger Bertil Pellas ordförande i Siljansnäs jaktvårdskrets, som tillägger:
– Det finns oklarheter i länsstyrelsens beslut, vad är i anslutning till bebyggelse? Vilket avstånd från bebyggelse är det i meter räknat? Vi ligger lite lågt i jaktkretsen tills vi får beslutet från Naturvårdsverket om det blir skyddsjakt eller inte.
Rovdjurshandläggaren hos länsstyrelsen i Falun, Anki Alfredéen, berättar att vargjakten ska genomföras i samarbete med de lokala jägarna.