Här är länsstyrelsens bild från en viltkamera som antagligen visar en av de svarta hybridvalpar som det nu är skyddsjakt på i Bie-området, norr om Katrineholm.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland Här är länsstyrelsens bild från en viltkamera som antagligen visar en av de svarta hybridvalpar som det nu är skyddsjakt på i Bie-området, norr om Katrineholm.

”Läs villkoren för jakt på hybridvargar”

– Läs villkoren noga för den pågående skyddsjakten på hybridvargar i Bie-området norr om Katrineholm. Den uppmaningen kommer från Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).

Jakt & Jägare skrev om skyddsjaktsbeslutet här: 

Mikael Hultnäs poängterar att det är viktigt att de vanliga jägare som ingår i den ”samordnade skyddsjakten” i de tre berörda älgskötselområdena verkligen tar del av detaljerna i beslutet från länsstyrelsen i Södermanland.
Myndigheten vet inte säkert hur många årsvalpar det finns när det gäller de svarta hybriderna och normalfärgade årsvalpar.
JRF-konsulenten Mikael Hultnäs tycker att beslutet om skyddsjakt är oklart formulerat.
– Det är viktigt att veta att notera att jägarna i den samordnade skyddsjakten bara ska skjuta årsvalparna, inte de vuxna vargarna, säger han.

”Högst fyra årsvalpar”
– Det handlar dessutom om högst fyra årsvalpar som får fällas. Då är det ett ansvar för jägarna att före skyddsjakten kolla på länsstyrelsens webbsida hur många djur som återstår, tillägger han.

Den webbsidan finns här:

Den 25 oktober gjorde länsstyrelsen en ändring i villkoren för samordnad skyddsjakt. Med stöd av paragraf 28 i Förvaltningslagen ströks punkt åtta i villkoren. Det innebär att den lokala jaktledaren för skyddsjakten inte måste anmäla sig före jakten till länsstyrelsens SMS-tjänst.

Lagt ut bild på en ”svartvarg”
Länsstyrelsen har lagt ut en bild från en av myndighetens viltkameror på vad som troligen är en svart hybridvarg från kullen i våras.
Djuret på bilden är slående likt den bild som Jakt & Jägare tidigare publicerat från en jägare i området som mötte en misstänkt ”svartvarg”.
Den bilden kan ses här: