Liberg dissas av Potocnik

Miljökommisionären Janez Potocniks personliga brev till Sveriges miljöminister om urvalsjakten på varg är i stora delar en hård smäll för vargforskaren Olof Liberg. Lena Ek har helt enkelt tagit hjälp av fel forskare i planerna för vargförvaltningen är budskapet i hans syrliga brev.

Potocnik börjar med att kritisera att regeringen inte lyckats presentera ett övertygande mål för när och hur Sveriges vargförvaltning ska ge en livskraftig vargstam.

Stressats fram under tidspress
Potocnik hävdar sedan att Olof Liberg i egenskap av rådgivare till Naturvårdsverket påpekat att planen stressats fram under tidspress.
En konsekvens av detta är att andra forskare inte fått tillfälle att skärskåda beräkningarna om urvalsjakt i revir med inavlade vargar och projektet med nya vargar som ska ge genetisk förstärkning i vargstammen.
Här efterlyser Potocnik inflytande från professor Laikre och Ryman eller de internationella experter som anlitades till rovdjursutredningen 2011 under ledning av professor Hansen.

Den forskargruppen bedömde att omkring 700 vargar i Sverige kan vara en bra utgångspunkt

Vill ha minst 1 000 vargar
Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman har även offentligt kritiserat urvalsjakten på varg.

För en bredare allmänhet har Laikre mest gjort sig känd för att hon hävdar att det behövs minst 1 000 vargar i Sverige för att stammen ska vara livskraftig.
Potocnik påpekar att hela upplägget med urvalsjakt är kontroversiellt. Alla e-postbrev från uppörda vargvänner till honom innebär ett bevis för att regeringen ”inte äger policyfrågan”.

”Sätta kärran framför hästen”
Planen som tagits fram av bland andra Liberg avfärdar Potocnik ”som att sätta kärran framför hästen” eftersom han anser att planen bygger på framtida, oförutsägbara händelser.

Potocnik nämner även att Ek i ett personligt samtal med honom påpekat att hon inte kan gå in och ”ministerstyra” myndigheten Naturvårdsverket, som låtit ta fram Libergs dokument om urvalsjakt.

I det sammanhanget passar Potocnik på att klämma till Ek med att påpeka att regeringen enkelt kan använda jaktförordningen för att stoppa all vargjakt i Sverige.

Syrlig kommentar
Brevet avrundas med en syrlig kommentar om att Libergs dokument om urvalsjakt på fem till tio vargflockar inte kan ses ”som få vargar”.

Potocnik påpekar att det är hans plikt att dra Sverige inför EU-domstolen om planerna på vargjakt genomförs.

Ett förbud mot vargjakt med hjälp av jaktförordningen är det som gäller, tycker EU-kommissionären Potocnik avslutningsvis.

Hela brevet på engelska kan du läsa här: