Förenklade regler angående ljuddämpare har länge stått på jägarnas önskelista.
Foto: Shutterstock/Lars Ove Jonsson Förenklade regler angående ljuddämpare har länge stått på jägarnas önskelista.

Licens för ljuddämpare slopas nästa år

Förslag från regeringen

Regeringen föreslår att tillståndsplikten för ljuddämpare tas bort. Tanken är att de ska regleras på samma sätt som ammunition – med krav på vapen i rätt kaliber.

Jägarna och den politiska oppositionen har länge tryckt på för att licenskravet för ljuddämpare ska tas bort. Nu har regeringen kommit med en proposition med ett förslag om ”lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare till skjutvapen”.
I ett pressmeddelande kommenterar inrikesminister Mikael Damberg förslaget så här:

Minskad administration
– Ändringen innebär en minskad administration för legala vapeninnehavare som vill ha en ljuddämpare. Det finns skäl att inte längre jämställa ljuddämpare med skjutvapen i vapenlagen. Ljuddämpare är inte en så kallad vital del eftersom den inte är nödvändig för vapnets funktion, utan påverkar endast dess praktiska användbarhet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regleras som ammunition
Enligt förslaget kommer ljuddämpare att regleras på samma vis som ammunition. Jägare och sportskyttar ska inte längre behöva ansöka separat om tillstånd. I stället ska det räcka med att ha tillstånd för det vapen som ljuddämparen passar till.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

”Det är en bra lösning”
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, är mycket positiv till förslaget.
– Vi är odelat positiva, det är en bra lösning för landets jägare och skyttar. Faktum är att den grundar sig i ett förslag som JRF lämnade för flera år sedan, säger han.