mars blir det licensjakt på tre lodjur i Kalmar län och två lodjur i Jönköpings län för första gången, eftersom det bedöms finnas cirka 47 lodjur i Kalmar och omkring 36 lodjur i Jönköping.
Foto: Mostphotos mars blir det licensjakt på tre lodjur i Kalmar län och två lodjur i Jönköpings län för första gången, eftersom det bedöms finnas cirka 47 lodjur i Kalmar och omkring 36 lodjur i Jönköping.

Licensjakt på lo i två nya län

I mars blir det för första gången licensjakt på lodjur i länen Jönköping och Kalmar på två respektive tre lodjur. Licensjakten pågår den 1 till 31 mars nästa år, har de två länsstyrelserna beslutat. Båda myndigheterna motiverar med att lostammen ligger över förvaltningsmålet och att det därför går att ha en blygsam jaktkvot.

Enligt den senaste inventeringen av lostammen finns det uppskattningsvis 1 200 lodjur i Sverige, vilket gör att Jägarnas Riksförbunds distrikt som omfattar det södra rovdjursförvaltningsområdet, där Jönköping och Kalmar ingår, begärt jakt på sammanlagt 85 lodjur.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Tre lodjur i Kalmar län får fällas
Licensjakten lodjuren i de två länen får ske där stammen är som tätast. Det innebär att jakten på tre lodjur i Kalmar län tillåts i främst kommunerna Mönsterås och Oskarshamn.
De två lodjuren i Jönköpings län jagas i områden som finns i den östra delen av Värnamo kommun och mindre delar av kommunerna Vaggeryd och Sävsjö.
Uppskattningen är att det finns 6,5 föryngringar per år i Jönköpings län. Det motsvarar cirka 36 lodjur, enligt länsstyrelsen. Målet är satt till fem föryngringar årligen.

Kalmar län uppges ha cirka 47 lodjur
I Kalmar län är målet fyra till åtta föryngringar per år. Den senaste inventeringen ger vid handen att det kan finnas 8,5 föryngringar som berör länet, vilket motsvarar cirka 47 lodjur i Kalmar län.
Besluten om licensjakten på lodjur blir troligen överklagade.
I mars 2018 var det licensjakt på sammanlagt 76 lodjur, fördelat på sju län.
Det sydligaste länet med lojakt var Västmanland med den blygsamma kvoten två lodjur.