Nio lodjur får fällas under licensjakten i Dalarna i mars.
Foto: Rene Brunda / Shutterstock.com Nio lodjur får fällas under licensjakten i Dalarna i mars.

Licensjakt på nio lodjur i Dalarna

I dag har länsstyrelsen i Dalarnas län tagit beslut om licensjakt på lodjur.Tilldelningen blir nio individer, fördelade på två delområden, skriver länsstyrelsen på sin webbsida.

Licensjakten på lodjur får pågå mellan den första och 31 mars 2017. Länet delas upp på två delområden, där det ena är riktat mot renskötselområdet i norra Dalarna och det andra innefattar sydöstra Dalarna. Det är skadenivåer, förekomst av lodjur och täthet av tamdjursbesättningar som ligger som grund för hur många lodjur som får fällas.
– Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 60 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 36 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på ren orsakade av stora rovdjur vara maximalt 10 procent räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal, och skador på tamdjur ska inte öka i länet, säger Jonas Bergman funktionssamordnare på länsstyrelsen på myndighetens webbsida.
Syftet med licensjakten är att minska risken för ökade skador på tamdjur och ren.