Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge i årets licensjakt på tre björnar i Värmland. Om en ensam hona fälls blir jakten avlyst.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge i årets licensjakt på tre björnar i Värmland. Om en ensam hona fälls blir jakten avlyst.

Licensjakt på tre björnar i Värmland

Tre björnar, varav max en ensam hona, får fällas under årets licensjakt på björn i Värmlands län. Syftet med jakten är att ”bidra till en bättre samexistens mellan människa och björn”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen har också goda förhoppningar om att så ska ske, eftersom tidigare genomförda licensjakter i Värmland bedöms både att ha medfört positiva effekter på acceptansen för björn och att den totala koncentrationen av rovdjur i länet har minskat.
I beslutet om licensjakt påpekar länsstyrelsen att björnstammens utveckling inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som Värmland tillhör, har varit stabil under de senaste åren. Och man bedömer att björnstammen i Värmlands län har ökat på senare år.

Två björnar förra året
Under perioden 2012–2019 har det fällts 15 björnar på licensjakt i Värmlands län, varav samtliga har varit hanar. Förra året var det licensjakt på två björnar, vilket det varit i flera års licensjakter i länet.
Men i år tillåter alltså länsstyrelsen en jaktkvot på tre björnar, varav max en hona.
På senare år har det konstaterats minst två björnhonor i länet, en vuxen hona samt en av hennes ungar. Om en ensam björnhona fälls i år blir jakten avlyst. Anledningen är att jakten, enligt förvaltningsplanen, i möjligaste mån ska vara riktad med hänsyn till björnens spridningsmönster och tillväxttakt.
Björnjakten får bedrivas från och med den 21 augusti till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober.
Övriga villkor för licensjakten på björn i Värmlands län går att läsa i länsstyrelsens beslut.