Lo- och svinfällor testade av verket

Naturvårdsverket har testat vildsvins- och lofällor från åtta konstruktörer och tillverkare. Regelverket för användning av fångstredskap ses också över, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

I dag finns en vildsvinsfälla som får användas med dispens, Sinkabirum. Just nu pågår arbetet med att bestämma vilka fällor som ska bli permanent godkända i Sverige.
Åtta fällor från privatpersoner och företag har testats. En remissomgång är också genomförd och nu grunnar verkets personal på om någon av fällorna kommer att godkännas.
Parallellt pågår ett arbete med riktlinjer och regler för fångst av levande djur.

Får inte skada
Jägarorganisationerna, LRF, SVA och Rikspolisstyrelsen har ingått i en projektgrupp. Djurens rätt och representant för konstruktörer/tillverkare har i efterhand bjudits in i gruppen.
Faktorer som speciellt beaktas är att fällor som slår igen inte får skada djur som står i vägen för rörliga delar i konstruktionen.
Samtidigt framhåller Naturvårdsverket att vildsvinsfällor måste vittjas ofta, eftersom kultingar riskerar att skiljas från suggorna om de hamnar utanför fällorna när de vuxna djuren fångas.
Sverige har ännu så länge unika regler för fällfångst. Samtidigt pågår ett arbete inom EU där regler för fällor diskuteras. Det första förslaget förkastades av EU-parlamentet.