Länsstyrelsen i Jämtlands län får ta beslut om skyddsjakt på lodjur innan de orsakat skada, så att rennäringen ska slippa lida förluster.
Foto: Stefan Simmerl / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Jämtlands län får ta beslut om skyddsjakt på lodjur innan de orsakat skada, så att rennäringen ska slippa lida förluster.

Lodjur jagas innan skador skett

I år kan länsstyrelsen i Jämtland få skyddsjaga lodjur innan de orsakat skada istället för att vänta tills det redan skett.

Rennäringen lider årligen stora skador på grund av angrepp av rovdjur, som exempelvis lodjur. Den enda motåtgärd har varit skyddsjakt på individer som redan orsakat skada.
I år får länsstyrelsen i Jämtlands län besluta om skyddsjakt redan innan skada skett, skriver SVT Jämtlandsnytt.
– I första hand är det riktade jakter i områden där samebyarna upplever stora problem. Vi beslutar om skyddjakt innan skadad är skedd, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen i Jämtland, till SVT Jämtlandsnytt.

Tack vare ny politik
Det är tack vare den nya rovdjurspolitiken som beslutats av riksdagen, där det står att samebyar ska förlora max 10 procent av renarna på grund av rovdjur, som länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt innan skada skett.
Jijnjevaerie sameby har förlorat många renar till rovdjur och välkomnar det nya sättet att förvalta rovdjuren.
– Det är precis det här vi har efterfrågat. Gör man inte så här så kommer vi aldrig att nå målet med högst tio procent förlust på grund av rovdjur, säger Marianne Persson, ordförande i Jijnjevaerie, till Jämtlandsnytt.

Tre län kartläggs
Det är inte bara i Jämtlands län som länsstyrelserna fått friare händer, utan även länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har fått regeringens uppdrag att komma fram till nya metoder som gör att de nya förvaltningsmålen nås. Nu kartläggs det i vilka områden som rennäringen får problem med lodjur, och det finns en idé om att metoderna även kan gälla björn och järv i framtiden.