Förvaltningsrätten i Luleå ser ingen anledning att stoppa licensjakten på sammanlagt 63 lodjur i de fyra norrlandslänen.
Foto: Mostphotos Förvaltningsrätten i Luleå ser ingen anledning att stoppa licensjakten på sammanlagt 63 lodjur i de fyra norrlandslänen.

Lojakten stoppas ej i Norrland

Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklaganden som två föreningar gjort av licensjakten på lodjur i fyra norrlandslän.

I Norrbotten är jakten redan avslutad. Men domen innebär att jakten kan fortsätta i de övriga tre länen.
Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län har beslutat om licensjakt efter totalt 63 lodjur.
Föreningen Jaktkritikerna överklagade. De begärde i första hand att besluten skulle upphävas. Länsstyrelsen i Jämtland läns beslut har även överklagats av föreningen Nätverket Lo & Varg, som yrkade att beslutet skulle upphävas.

Kan motivera undantag
Förvaltningsrätten i Lule gör dock bedömningen att syftet med licensjakten är acceptabla och kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för lodjur.
Uppsåtet med licensjakten är att lostammen ska vara jämnt fördelad över länen och att skadorna på rennäringen ska minska. Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig att syftena med jakten kan kan förväntas uppnås, skriver rätten på myndighetens webbsida.

Hänsyn till bevarandestatusen i Sverige
När det gäller hur många lodjur som ska få fällas har hänsyn tagits till lodjurets nationella bevarandestatus och hur stor andel av lodjursstammen som finns inom respektive län, konstaterar förvaltningsrätten i domen.
”Förvaltningsrätten har bedömt att licensjakten inte försvårar ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus och bedömer jakten vara proportionerlig. Vidare anser förvaltningsrätten att kraven om selektiv jakt under strängt kontrollerade förhållanden är uppfyllda”, skrivs det om domen.