Foto: Mikael MoilanenÅrets kvot i lojakten har höjts från 156 till 209 lodjur inför jakten som startar den 1 mars.

Lokvoten höjs med 34 procent

209 lodjur får skjutas under lodjursjakten i mars, de flesta i de fyra nordliga länen. Rapporteringskraven skärps och det blir tillåtet att jaga med maximalt två hundar samtidigt. Fälljakt tillåts även i år.

Tilldelningen av lodjur ökas alltså till 209 djur, vilket är 53 fler än förra året. De största höjningarna får Norrbotten, Värmland och Uppsala. Noteras bör att också Stockholms län i år får jaga lo, med ett djur i tilldelning.
De allra flesta djuren, 127 stycken, ska fällas i de fyra nordligaste länen, vilket är en följd av de problem som rennäringen har med rovdjursskador.
– Liksom tidigare har vi tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag. Tilldelningarna följer i de flesta fall förslagen. Vår bedömning är att beslutet följer riksdagens mål. Vi kommer att följa upp resultatet, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Samlat rovdjurstryck
Höjningen av årets kvot (34 procent) är en följd av bland annat riksdagens beslut att det under vissa villkor går att minska miniminivå om 300 lodjursföryngringar till 250. 

Dessa villkor handlar i huvudsak om renskötselns rovdjursproblem samt det samlade rovdjurstrycket, där man även utanför renbetesområdet ser minskande bytesdjursstammar av till exempel rådjur.
– Det är viktigt att begränsa jakten i en del viktiga områden i Mellansverige för att inte försvåra lodjursstammens spridning söderut. Det handlar om till exempel om Västmanlands och Stockholms län, säger Michael Schneider, handläggare på viltförvaltningsenheten.

Fällfångsten ska utvärderas
Jakttiden är 1–31 mars och förlängs till 15 april i de fyra nordligaste länen, där det förra året blev omöjligt att jaga på grund av väder- och snöförhållanden.
Fällor är tillåtna. Men på grund av debatten kring fälljakten ska Naturvårdsverket utvärdera årets fällfångst och intensifiera diskussionerna med SLU:s lodjursforskare om fällfångst av lodjur. 

Det ska också göras en studie med kameraförsedda fällor.
För att minska risken för överskjutningar måste jaktledaren i år rapportera fällda och påskjutna djur inom en timme och ha kontroll på om det finns lodjur kvar på licensen. 
När det gäller hundar införs samma regel som gäller för björnjakten, nämligen att man får använda maximalt två hundar vid jakt på ett och samma lodjur.

Regionala beslut nästa år
Årets jakt är den sista där Naturvårdsverket beslutar om hela lodjursjakten i Sverige, vilket beror på att den nya organisationen, med bland annat regionala viltförvaltningsdelegationer, inte finns på plats än. 

Nästa år är det meningen att länsstyrelserna ska besluta om licensjakt på lodjur.

Så här ser tilldelningarna ut:
(Förra året inom parentes)
Norrbotten 24 (4)
Västerbotten 35 (30)
Jämtland 60 (60)
Västernorrland 8 (5)
Gävleborg 8 (8)
Dalarna 18 (17)
Värmland 20 (10)
Västra Götaland 7 (6)
Örebro 7 (5)
Västmanland 6 (5)
Uppsala 15 (6)
Stockholm 1 (0)

Mer information finns här: http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Beslut-om-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Beslut-om-jakt-pa-lodjur/

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...