LRF-grupper kräver vargjakt

LRF i Dalsland kräver att man inleder en organiserad jakt på varg samt att ändringen i skyddsjaktsparagrafen 28 permanentas. LRF:s kommungrupper har skrivit en gemensam skrivelse till miljöministern där man påpekar att vargstammen har uppnått det regionala målet och därför måste organiserad jakt inledas.

Dalsland har i dagsläget fem av de sju vargrevir som är belägna inom Västra Götalands län. 2008 har det konstaterats valpar i tre revir, två av dessa är belägna i Dalsland. Det regionala målet om en-två årliga föryngringar till år 2010 är därmed uppnått, skriver LRF:s kommungrupper och tillägger:

Känner vanmnakt
De som fått sin boskap eller sin hund angripen känner vanmakt och ilska inför förlusterna och de som inte drabbats känner stor oro för vad som kan komma att hända. Därför måste man minska vargtätheten i de områden som hyser stora koncentrationer
LRF-grupperna vill också permanenta ändringen i paragraf 28 i jaktförordningen där djurägaren ges en utökad rätt att skydda sina djur. Om rätten att skydda sina djur tas bort eller försvåras befarar grupperna att toleransen emot rovdjuren och förtroendet till myndigheterna kraftigt kommer att minska.