Lantbrukare i Hallands inland drabbas allt hårdare av vildsvin som förstör vallar och betesmarker. LRF kräver krafttag för att minska skadorna. (Arkivbild)
Foto: Madeleine Forsberg / Mostphotos.com Lantbrukare i Hallands inland drabbas allt hårdare av vildsvin som förstör vallar och betesmarker. LRF kräver krafttag för att minska skadorna. (Arkivbild)

LRF visar upp svinskador

”Nu behövs krafttag mot vildsvinen”

Lanbrukarnas Riksförbund (LRF) bjuder in till pressträff på en gård i Femsjö, Halland, för att visa vilka skador lantbrukare drabbas av när vildsvinen drar fram över markerna, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Det är mjölkbonden Lars-Göran Larsson i Knallalt, Femsjö, som på tisdag den 9 maj visar pressen de skador som vildsvinen orsakat. Hittills i år är hälften av hans vallar skadade. Han, liksom många andra lantbrukare i Hallands inland, lider svåra ekonomiska skador på grund av vildsvinen.
– Vildsvinen är det största hotet mot om man alls ska orka bedriva lantbruk i skogsbygden, konstaterar Lars-Göran Larsson.
Problemet är nu så stort i Hallands inland att det är en av huvudorsakerna till att en av få kvarvarande mjölkgårdar i Hylte lagt ner och bara sex gårdar finns kvar.
– Vildsvinsproblemet är så stort att det nu börjar handla om landsbygdens överlevnad, säger Erling Nilsson, ledamot i LRF:s kommungrupp i Hylte, i pressmeddelandet.

Även betesmarker blir förstörda

Det är inte bara odlade ytor som blir förstörda, konstaterar LRF, utan även naturbetesmarker vilket orsakar problem för lantbrukare med köttdjur, eftersom djuren inte har tillräckligt att äta. Det leder också till indragna EU-bidrag. Även privatpersoner drabbas när de får vildsvinsbesök i trädgårdar och på grönområden.
Situationen ser ut på ungefär samma sätt i hela Hallands inland och i gränstrakterna mot Småland ser lantbrukarna att skadorna på vallarna är betydligt fler i år än i fjol. Därför anser LRF att man måste förhindra den hejdlösa ökningen av vildsvinsstammen.
Femsjö-Färgaryds LRF-avdelning och kommungruppen vill nu öka förståelsen för problemen och inleda ett aktivt samarbete med jägarna i trakten för att minska skadorna och få till bättre förutsättningar för jordbruket, avslutar LRF i pressmeddelandet.