Att vända andra kinden till kan vara lugnande även på en hund. Här visar Ewa Zander hur det har en lugnande effekt på jämthundstiken Hilda.
Att vända andra kinden till kan vara lugnande även på en hund. Här visar Ewa Zander hur det har en lugnande effekt på jämthundstiken Hilda.

Lugnande signaler för hundar

Hundar använder lugnande signaler. Det är ett språk som även hundägare kan använda. Ewa Zander visar hur människor kan ha nytta av dessa kunskaper, både för att kunna ”läsa” hunden och kunna ge signaler.

Alla våra hundraser lär härstamma från vargen. Genetiskt sett är de otroligt lika. I vargflocken finns en strikt hierarki. Däremot förekommer inte speciellt mycket bråk. Det slösas inte på energi i onödan. Lugnande signaler är tvärtom väldigt vanligt och bidrar till att hålla lugn och ro i flocken.

På samma sätt fungerar det med hundar. Det kan vara bra för hundägaren att känna till dessa för att kunna läsa av hundens signaler. Dessutom är det bra att ha kunskap hur man använder sig av signalsystemet själv.

En som tagit till sig detta är Ewa Zander i Östra Ryd. Hon har dessutom gått en utbildning hos Turid Rugaas, en norska som under lång tid ägnat sig åt att lära sig hundens språk.

Nu fortsätter Ewa och använder lärdomarna på sina egna hundar samt anordnar kurser lokalt.

Hundar läser folk

– Hundar är experter på konfliktlösning. De läser oss som vi läser böcker. Det är viktigt att vi lär oss deras språk för att kunna kommunicera, säger Ewa Zander.

Vi kan alltså ge hunden signaler tillbaka och det finns ett 30-tal olika som hundarna använder sig av. De viktigaste signalerna, och som är lättast för oss att läsa av och använda oss av, är följande:

Vrida bort huvudet, vända sig bort, gäspa, slicka sig om munnen, gå sakta och att över huvud taget använda sig av långsamma rörelser.

Bland hundar kan en lugnande signal vara att frysa, inta lekställning och vifta på svansen, sätta sig, lägga sig, spela valp, nosa, gå i båge, gå emellan ett par bråkande hundar, göra sig små, lyfta på tassen eller smacka.

– Att vända bort huvudet eller helt enkelt vända ryggen till

fungerar på en hund som både är rädd, eller bara är glad och

kommer springande emot en, säger Ewa.

Har en livlig korsning

Själv har hon en livlig korsningshund där raserna border collie och retriever ingår.

För att lugna denna hund när Ewa kommer hem väljer hon att backa in genom dörren.

En av deltagarna i en kurs Ewa hållit i berättar att hon har sin hund med på jobbet. Eventuella hundrädda besökare uppmanas att vända ryggen mot hunden då de går in i rummet. Och det fungerar.

Det var fem tjejer som deltog i kursen. Ylva Zander, Els-Marie Carlsson, Jeanette Arnesson, Maria Sithmaniemi och Helen Lindergren. Tre av dem kommer från Finspångs brukshundklubb och flera ska själva jobba som instruktörer. De tycker därför det är extra intressant att kunna läsa hundarna på det här sättet, eftersom de ska jobba med andras hundar.

Ylva arbetade på 1970-talet med vargarna i Kolmården. Då tänkte hon inte på detta med lugnande signaler, men kan nu dra sig till minnes att det förekom i flocken.

– Att vända bort huvudet används både mellan hund och hund och kan användas mellan människa-hund, framhåller Ewa.

Deltagarna i kursen jobbar med brukshundar. Men inom jägarkretsar borde kunskapen om hundarnas lugnande signaler vara lika användbara. Fast det brukar vara lite svårare att få jägarfolk att anamma nyheter. Det var ju inte så förskräckligt länge sedan som vanlig lydnadsdressyr ansågs förstöra jaktegenskaperna.

Språkförbistring

En förklaring till att det kan förekomma bitolyckor med barn inblandade kan vara att barnet befinner sig på samma höjd som hunden och fäster blicken på den, vilket kan upplevas utmanande för hunden.

Det handlar alltså om en slags språkförbistring.

En hund kan även vända sig bort från en annan hund vid till exempel lek, när den tycker att det nu får räcka. Ett sätt att ytterligare förstärka denna signal är att dessutom lägga sig ner.

Att som människa vända sig bort från en hund som kommer i full fart är också ett effektivt sätt att lugna ner hinden.

Att en hund lite snabbt slickar sig om nosen är också en lugnande signal, liksom att gäspa. Slicka sig om munnen och gäspa är också sådant man själv kan göra för att förmedla lugn.

”Kommer kallad men ej strax, född till slav är ingen tax”, är ju ett talesätt när det gäller just denna hundras, som är känd för sin tjurighet och envishet.

Höjer dessutom matte eller husse rösten ytterligare och verkar irriterad kommer fortfarande inte hunden. Istället för att komma direkt går gärna hunden i en båge.

Det innebär att den som kallar in hunden blir ännu mer irriterad. Men förstår man hundens språk rör sig bågen endast om en lugnande signal.

– Lugna ner dig, jag kommer nu. Jag tar en liten sväng så du hinner lugna dig, verkar hunden säga.

Stick i stäv

Detta med lugnande signaler går stick i stäv med den skola beträffande hunduppfostran som förfäktar dominans, det vill säga att husse eller matte ska vara flockledaren genom att dominera.

Dominansskolan kan förespråka att man ska brotta ner hunden och till och med bita den.

Kunskap och att förstå hundarnas språk kan emellertid aldrig vara fel. Kanske är det så att språkförbistringen gör att konflikter uppstår i kommunikationen mellan hund och människa.

Då borde det vara bättre att eliminera konflikterna genom att ”tala” samma språk.