Lyckat projekt för stängda viltgrindar

Som en förebyggande åtgärd mot viltolyckor har viltstängsel använts i många år. I dessa stängsel finns grindar, där både människor och fordon passerar. Ibland slarvar folk med att stänga dem efter sig och det blir som ett hål i ett fiskenät.

– Har ett djur väl kommit ut på vägen har det svårt att ta sig därifrån. Det befinner sig i en dödsfälla, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.

Nu ska man försöka komma till rätta med problemet. Ett projekt har dragits igång där Älgskadefondsföreningen och Vägverket region Skåne har satt upp viltgrindsskyltar på prov. Totalt sitter 120 skyltar uppe längs väg 23 mellan Hässleholm och Älmhult.

Provperioden sträcker sig över ett år.

Kör runt och kollar grindar

Under den tiden kör Vägverkets vägvakter efter sträckan och kontrollerar grindarna en gång i veckan.

Under provperioden har man funnit tre-fyra grindar öppna. Innan skyltarna sattes upp fann man tre-fyra grindar öppna per månad. Förbättringen har ökat med 90 procent, vilket är väldigt lyckat. Andra regioner inom Vägverket ser positivt på projektets resultat.

– Öppna viltgrindar är ett problem över hela landet. Andra regioner har därför varit intresserade av vårt pilotprojekt här i Skåne, säger Jennica Sjöstedt, kundansvarig på Vägverket Region Skåne.