Tre M-politiker har träffat poliser i Västra Götaland för att bland annat få information om hur inspektioner av skjutbanor går till och är tänkt att fungera. Från vänster: Dan Joelsson, Ellen Juntti, Sten Bergheden, Johanna Rantsi och Magnus Roos.
Foto: Moderaterna Tre M-politiker har träffat poliser i Västra Götaland för att bland annat få information om hur inspektioner av skjutbanor går till och är tänkt att fungera. Från vänster: Dan Joelsson, Ellen Juntti, Sten Bergheden, Johanna Rantsi och Magnus Roos.

M-besök hos Polisen om vapen

Riksdagsledamöterna Sten Bergheden, Ellen Juntti och Johanna Rantsi från moderaterna besökte polisen i Göteborg för att bland att få information om hur inspektioner av skjutbanor går till.

Vid besöket träffade M-trion bland andra vapentillsynsgruppen med chefen Dan Joelsson och Magnus Roos. De berättade bland annat hur deras tillsyn går till.
Mötet var viktigt för att få reda på hur polisen genomför kontroller av licensinnehavare, vapenhandlare och skjutbanor, konstaterar Sten Bergheden vapenansvarig i moderaterna.

Tillsynen av skjutbanor
– De informerade i huvudsak om sin vapenverksamhet och vilka lagstiftningsregler som gör att det tar extra tid, till exempel lagtexter om ”synnerliga skäl”. Vi fick även i detalj reda på hur deras tillsyn av vapen och skyttebanor fungerar och är tänkt att fungera i region Väst, berättar Sten Bergheden.

Får vänta i åtta veckor
I mars låg den förväntade handläggningstiden för vapenlicenser I Västra Götaland på åtta veckor. Kravet är att det ska dröja högst 30 dagar. Rättsenhet Väst och Syd har inlett ett samarbete att fördela ansökningarna mellan enheterna för att få snabbare hantering.