Riksdagsledamot Lars Beckman (M) tycker att det är otillfredsställande att riksdagens mål för var i landet det ska finnas varg inte följs.
Foto: Shutterstock & riksdagen Riksdagsledamot Lars Beckman (M) tycker att det är otillfredsställande att riksdagens mål för var i landet det ska finnas varg inte följs.

M-fråga om slopad vargjakt

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) är kritisk till Naturvårdsverkets beslut om att inte tillåta vargjakt i vinter, och undrar vilka åtgärder som landsbygdsministern tänker vidta för att vargarna ska spridas jämnare över landet.

I en skriftlig fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson skriver den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman från Gävleborg:
”Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan.”

Ska förvaltas aktivt
Han påpekar att det i den proposition som antogs av riksdagen under alliansregeringen står att de stora rovdjuren i Sverige har gynnsam bevarandestatus och att de ska förvaltas aktivt.
Att riksdagens mål om att utbredningsområdet för varg ska vara hela landet, förutom den alpina regionen och Gotland, inte följs tycker han är otillfredsställande.
Lars Beckman skriver:
”För att nå målet om antalet vargar i Sverige måste myndigheterna aktivt verka för att nivån om 170–270 vargar efterlevs i enlighet med riksdagens beslut. Man måste också göra insatser för att minska rovdjurstrycket där det är som störst, bland annat i Gävleborg.”

Vill ha svar
Mot bakgrund av det vill Lars Beckman att landsbygdsministern ska svara på frågan:
”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att riksdagens beslut om utbredningsområdet för rovdjur ska gälla hela Sverige – förutom i alpina regioner och Gotland – nu när regeringens myndighet har beslutat att vargjakt inte ska ske?”
Frågan ska besvaras senast den 9 juli.