M-motion: Förbjud fällor och snaror

Moderaten Jan Ericson vill förbjuda att vilt fångas levande i fälla eller snara. Därför har han skickat en motion till riksdagen om frågan.

Jan Ericson (m) menar att jakt är viktigt både ur ekonomisk synpunkt, för viltvården och för livet på landsbygden. Men jakt bör också bedrivas på ett sätt som stämmer överens med jaktlagen, där det tydligt föreskrivs att jakt ska bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande, menar Ericson.

Orsakar onödig stress
”I dag bedrivs exempelvis jakt med fällor och snaror där levande djur fångas för att senare avlivas av jägare. Jaktmetoden medför onödig stress för de fångade djuren, och kan även leda till självstympning när djuret försöker komma ut ur fällan”, skriver Ericson i motionen.
”En föråldrad metod”
Risk finns att andra djur än de avsedda kan fastna i fällan eller snaran. I vissa fällor används enligt Ericson andra levande djur som lockbete, och det anser han är oetiskt.
”Jakt med fällor och snaror tillhör en förgången tid och bör ersättas med andra jaktmetoder som är humanare för djuren”, skriver Jan Ericson i sin motion.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...