Tomas Tobé och Margareta B Kjellin, båda moderata riksdagsmän från Gävleborgs län, försvarar regeringens förslag om licensjakt på varg. De framför sina åsikter i en debattartikel i Gefle Dagblad.
Tomas Tobé och Margareta B Kjellin, båda moderata riksdagsmän från Gävleborgs län, försvarar regeringens förslag om licensjakt på varg. De framför sina åsikter i en debattartikel i Gefle Dagblad.

M-riksdagsmän försvarar den föreslagna licensjakten på varg

Moderata riksdagsledamöterna Margareta B Kjellin och Tomas Tobé försvarar den föreslagna licensjakten på varg. I en debattartikel i Gefle Dagblad antyder de att Naturskyddsföreningen har en blind fläck när det gäller människor som drabbas av vargstammens kraftiga tillväxt.

Kjellin och Tobé svarar på en debattartikel av Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen, som hade ett debattinlägg den 1 augusti i Gefle Dagblad. Erickson påstår att regeringens rovdjursproposition, speciellt förslaget om licensjakt på varg, hotar den svenska vargens existens.

Blind fläck 
Kjellin och Tobé skriver:
”Tvärtom är en av grundstenarna i propositionen balansen mellan naturvårdsintressen och andra berörda grupper. Att Naturskyddsföreningen har en blind fläck vad gäller de senare är kanske inte så konstigt.”
Margareta B Kjellin och Tomas Tobé pekar på att Sveriges rovdjursstammar är de som haft en starkaste tillväxten i Europa under de senaste åren. Speciellt vargens utbredning i Mellansverige har skapat konflikter med människor.

”Bristande förtroende”
”Den kraftiga tillväxten i kombination med bristande medborgarinflytande har skapat ett bristande förtroende för politiken och förvaltningen, skriver Kjellin och Tobé.” 
Förslaget i propositionen innebär att vargstammen ska frysas på 210 individer. Kjellin och Tobé går på forskarnas kvalitétssäkrade uppgifter och anger att landet i dag har 220 vargar. De framhåller att tillväxten är snabb och pekar på att licensjakten införs som ett komplement till skyddsjakten.

Lokalt inflytande 
Kjellin och Tobé framhåller också att propositionen innehåller konkreta förslag på hur inavelsproblemen i vargstammen ska rättas till.
”Propositionen innehåller ett förslag om en regionaliserad rovdjursförvaltning med mer lokalt inflytande – något vi i Gävleborg efterfrågat länge. Det sker genom att fler beslut delegeras till länsstyrelserna. Besluten ska fattas av särskilda viltförvaltningsdelegationer där lokala samhällsintressen finns representerade, till exempel företrädare för bland annat naturvård, turism, skogsbolag, markägare, jägare, lokala näringsidkare och renskötsel med flera. Sammantaget innebär propositionen att vi får en livskraftig vargstam som lever i harmoni med människan. Tvärtemot Ericksons domedagsprofetior tror vi att förslaget är en förutsättning för vargens långsiktiga överlevnad”, skriver Margareta B Kjellin och Tomas Tobé i sin debattartikel i Gefle Dagblad.