Tomas Brynils, ordförande för Jägareförbundet i Äppelbo och Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, vid vargmötet i Äppelbo bystuga.
Foto: Rävper Andersson Tomas Brynils, ordförande för Jägareförbundet i Äppelbo och Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, vid vargmötet i Äppelbo bystuga.

Många frågetecken inför skyddsjakten

Polisen kan inte lova att de lyckas stoppa de som är ute i skogen för att störa skyddsjakten på varg i Äppelbo.
Det framgick vid ett vargmöte den 20 november.

Vid det stora vargmötet i bystugan i byn Äppelbo i Dalarna får byborna information av länsstyrelsens Lars-Axel Magnusson om vad och hur länsstyrelsens personal skall arbeta ute på fältet under sina rovdjursspårningar.

Att samarbetet nu inte fungerar mellan ortsborna och länsstyrelsens personal visar flera vittnesuppgifter om under kvällen.

Efter att flera ortsbor berättat för besiktningsmannen och rovdjursspårare Lars-Axel Magnusson om otrevliga incidenter som byborna varit utsatta för lovar han att lägga fram det inträffade för sina högre chefer på länsstyrelsen.

”Gott samarbete ett måste”

– Att jag som rovdjursspårare har ett gott samarbete med ortsborna är ju ett måste, säger Lars-Axel Magnusson till Jakt & Jägares utsände.

– Utan ett nära samarbete med ortsborna har jag svårt att få rapporter om var vargarna håller till och hur de rör sig i området kring Äppelbo. Så det här måste vi ta tag i, tillägger han.

Tomas Brynils, ordförande i jaktvårdskretsen, informerar kring den förestående skyddsjakten på en varg som har tagit ett flertal hundar i området. Byborna lyssnar intresserat. När han kommer till den punkten under vilka förutsättningar jakten ska bedrivas bryter frågorna ut ibland byborna.

Bland annat så ska vargens DNA testas först, för att Naturvårdverket ska veta att det är rätt varg som jagas och skjuts. Dessutom har Naturvårdsverket endast gett jägarna tillstånd till 14 dagars effektiv jakt på vargen. Det innebär att jakten kanske avbryts efter två resultatlösa dagar och då återstår endast tolv dagar av de beviljade 14.

Beredda på jaktmotståndare

– Sedan ska ni veta att det kommer säkert att dyka upp jaktmotståndare i trakten när jakten börjar. Hur vi ska bemöta dem lär vi ta och utbilda de utsedda jägarna för, säger Tomas Brynils.

De jägare som blir utsedda att få vara med kommer att ha tystnadsplikt och deras namn kommer att hållas hemliga. Men den direkt ansvarige jaktledaren för vargjakten är jag själv, tillägger Tomas Brynils.

Tomas Brynils frågar den ansvariga närpolischefen i Malung, Stig Enarsson, om polisen har rätt att avhysa personer som stör den av myndigheterna beslutade skyddsjakten.

– Är det så att vissa personer stör och försvårar skyddsjakten så kan polisen ingripa och avhysa sådana personer ur området för jakten, svarar Stig Enarsson.

Polisen har svårt att ingripa

– Men eftersom vi har allemansrätt i landet så kan vi inte utan anledning avhysa personer som är ute i skogen om de inte direkt saboterar eller uppträder störande för skyddsjakten, fortsätter han.

– Innan alla DNA-tester och allt är gjort har nog både vitsippor och tussilago blommat ut. Så nog lär vargen klara sig med alla regler och krav myndigheterna ställt, muttrar en av åhörarna på mötet.