Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.
Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

”Märkligt av Förvaltningsrätten”

Kammarrättens undanröjande av jaktstoppet på varg var väntat för ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, och jurist Jenny Wik-Karlsson. Men de ställer sig frågande till hur Förvaltningsrätten i Karlstad agerat.

Jaktstoppet kom till efter att föreningen Nordulv överklagat till Förvaltningsrätten.
– För mig var kammarrättens utslag helt naturligt och väntat, men det är ändå väldigt glädjande. Samtidigt väcker det frågor hos mig, hur Förvaltningsrätten kunde döma på det vis den gjorde, säger Solveig Larsson.

Århuskonventionen i fokus
Det frågan gällde var hurvida det är i strid med Århuskonventionen, att vargföreningar inte kan göra långbänk i domstolar av varenda jaktbeslut.
Den svenska ordningen kring vargjakt är att länsstyrelserna fattar beslut och att Naturvårdsverket blir högsta instans för överklaganden.

”Konstigt”
– Jag tycker att det är konstigt att Förvaltningsrätten tog upp det här. Utifrån den kunskap jag har, om hur man tolkar konventioner kopplade till miljörätten i andra fall, tycker jag att det är märkligt att en förvaltningsrätt kan göra så, säger Jenny Wik-Karlsson.
Hon är verksamhetschef och förbundsjurist och Svenska samernas riksförbund och har bistått Jägarnas Riksförbund juridiskt i överklagandet av jaktstoppet.

”Skitjakt”, önskar JRF-ordföranden
– Vi får önska att det här blir vägledande för hur jaktfrågorna på rovdjur ska hanteras i framtiden, säger Jenny Wik-Karlsson.
– Nu hoppas jag att de jägare som tänkt fara ut förra veckan orkar samla kraft på nytt. Och jag önskar dem en riktig skitjakt, säger JRF-ordföranden Solveig Larsson.