I september blir Mats Görling pensionär. Han avtackades på stämman efter att ha varit med om att ge JRF stora framgångar under sina fem år som generalsekreterare.
I september blir Mats Görling pensionär. Han avtackades på stämman efter att ha varit med om att ge JRF stora framgångar under sina fem år som generalsekreterare.

Mats Görling tackar för sig

Mats Görling, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund, tackade för sig i samband med stämman. Han passade på att ge både ris och ros innan han själv fick en blombukett.

Jägarnas Riksförbund fortsatte under 2006 att ha en hög andel kvinnor och ungdomar som medlemmar. Drygt sju procent var kvinnor och drygt 10 procent ungdomar.

– Det är bra siffror med tanke på vår storlek, kommenterade Mats Görling.

Under JRF-stämman summerade han både verksamheten under 2006 och de fem år han jobbat som generalsekreterare. I september blir Mats Görling pensionär och han avtackades på stämman efter att ha varit med om att ge förbundet stora framgångar.

Kanonjobb trots små resurser

– Med små resurser har det gjorts ett kanonjobb. Det har varit stimulerande att jobba med styrelsen och övriga.

En av de positiva sidorna har varit att möta det stora ideella arbetet runt JRF:s cirka 40 skjutbanor.

– Det är en fantastisk tillgång som medlemmarna byggt upp under åren.

Det tråkiga under 2006 var att Sterte, förbundets kursgård, måste läggas ned och lämnas för försäljning. Satsningen på en jägarskola för jägarexamen gick inte ihop.

– Det var surt att behöva göra så. Förbundet har sammanlagt förlorat en miljon kronor. Men samtidigt har vi fått ett bra utbildningskoncept som vi kan använda ändå, konstaterade Mats Görling

Sterte bidrog till att JRF gjorde ett minusresultat på 405 000 kronor under 2006.

I övrigt beror minusresultatet på växtvärk när både Jakt & Jägares upplaga och medlemstalet ökat under året, vilket gett högre tidningskostnader och ökade bidrag till distrikt och avdelningar.

– Förlusten har tagits mot balanserad vinst. Det innebär att alla fonderna utom reparationsfonden är intakta, förklarade Mats Görling.

Respekt och förtroende

– Under de senaste åren har Jägarnas Riksförbund vunnit respekt och byggt upp ett förtroende, konstaterade Conny Sandström inledningsvis under stämman.

– Det har märkts både vid till exempel Elmia och vid möten med utredare, ministrar och politiker. Samtidigt är vi sårbara eftersom många granskar oss. Därför måste vi vara oerhört korrekta, tillade Conny Sandström.

Det här var något Mats Görling anknöt till i sitt avskedstal. Det är inte bra att ha en länsordförande som gör egna uppvaktningar och utspel hos regeringen utan att först överlägga med riksförbundsstyrelsen.

– Det är ungefär som att ha en målvakt som springer ut för att försöka göra mål. Det skulle inte accepteras inom fotbollen.

– Efteråt kommer frågor om vi står för det här. Utspelen innebär att förbundet i vissa fall backat flera år för att vårt förtroende rubbats, fastslog Mats Görling.

Dan Andersson från Västra Götaland gick senare upp i talarstolen för att ge Mats Görling ett extra tack för hans insatser som generalsekreterare.

– Han är en av de personer som betytt mest för uppsvinget i JRF, deklarerade Dan Andersson.