Medlemsras i Dalarnas älghundklubb

175 medlemmar har lämnat Dalarnas älghundklubb sedan år 2005. Orsaken är rädslan för rovdjursattacker, tror ordförande Mats Larsson. Nyligen firade klubben sitt 50-årsjubileum. Klubbens huvudsakliga verksamhet är jaktprov, men även avel, utställningar, träning, jakt och socialt utbyte. Nu dalar medlemmarnas intresse och engagemang.

– Man är helt enkelt rädd att mista sin hund i rovdjursattacker. Hundägare vill inte utsätta sina hundar för det. Samtidigt har många detta som sitt stora intresse. De lever för det här, säger Mats Larsson till Dalarnas Tidningar.

En av medlemmarna åkte från Rättvik till Transtrand för att avlägga jaktprov, bara för att undvika varg. Men hunden blev riven av varg och överlevde.

– Jaga med ledhund är ett moment i jaktprovet, men inget som vi i Sverige utövar nämnvärt, berättar Mats Larsson för Dalarnas Tidningar.

Gå över till älgjakt med ledhund

Han anser att den växande rovdjursstammen, och att myndigheter inte uppmärksammar att hundägarna upplever det som ett problem, gör att jägarna tvingas gå över till jakt med ledhund.

– Vi har inte den kulturen i Sverige. Vi vill släppa våra hundar på våra jaktmarker. Det är konstigt att inte kunna jaga på sin egen mark på det sätt vi vill. Vi kommer att svara på regeringens rovdjursutredning som i många avseenden talar för vår sak. Vi är positiva till utredningen och vi är samtidigt mot den förda rovdjurspolitiken, säger Mats Larsson till Dalarnas Tidningar.