Mellansvensk viltförvaltningsgrupp bildad

Den 25 oktober samlades representanter från JRF-distrikten i Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro i Lungås söder om Mariestad. Initiativtagare till sammankomsten var Göran Karlsson, JRF-ordförande i Västra Götaland. Gävleborgsdistriktet var också inbjudna men kunde inte närvara.

Gruppen har fått namnet JRF, Mellansvenska samarbetsgruppen i viltförvaltningsfrågor.
Agendan för dagen var viltförvaltningspolitiken.
Syftet är att dryfta rovdjursläget i respektive distrikt och belysa hur arbetet med de nya viltförvaltningsdelegationerna upplevs, bland annat fördelningen av platserna i de länsvisa delegationerna
Alla distrikten rapporterade om fasta vargrevir. Dalarnas representanter förmedlade också hur den gångna höstens björnjakt förflutit. 

Påskjutna björnar avräknas
Missnöjet var stort med hur länsstyrelsen gått tillväga vid hanteringen av påskjuten björn. Enda motiveringen till avräkning från tilldelningen var att ingen kula hittats vid skottplatsen.
Det beslutades även att göra en gemensam skrivelse till landshövdingarna i respektive län. Kravet är att JRF ska få en ordinarie plats i viltförvaltningsdelegationerna.

Information från JRF-basen
Ytterligare ett möte med gruppen har hållits i Dalarna i Snöå Bruk den 13 november. Vid det tillfället fanns även förbundsordföranden Solveig Larsson med.
Hon gav en bra information om hur kansliet arbetat mot olika instanser. Solveig Larsson informerade även om förbundets inställning till den heta vargflyttsdebatten.
Nästa möte med gruppen blir hos Örebrodistriktet i februari.