Foto: Kjell-Erik MoseidJakten på grågås utökas i de nya reglerna som gäller från 1 juli.

Mer gåsjakt i den nya jakttiderna

Gåsjakten, speciellt på grågås, får en rejäl skjuts framåt med de nya jakttiderna som börjar gälla från 1 juli i år. För att underlätta viltvården införs också jakt på årsunge av rödräv hela året.

I höst får man jaga grågås även i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. I samma län tidigareläggs dessutom kanadagåsjakten så att den startar 21 augusti, alltså fyra dagar tidigare.
På Gotland blir det fortsättningsvis grågåsjakt året ut, vilket är en väsentlig skillnad mot tidigare, då jakten upphörde i mitten av september. Bestämmelsen i vissa delar av södra Sverige om att man bara får jaga grågås fram till klockan 11.00 slopas.
Regeringen konstaterar att att både grågås- och kanadagåsstammarna ökar kraftigt och att allt fler gäss övervintrar i södra Sverige, vilket också skapar problem inom jordbruket.

Mer skyddsjakt
Det införs även en rad lättnader för skyddsjakt. Grågåsen får numera också skyddsjagas där den utgör en sanitär olägenhet och i Norrland får man skyddsjaga grågäss som skadar grödor från 20 juli fram till den ordinarie jaktstarten.
Även vitkindad gås får skyddsjagas från 21 augusti till 30 september om den hotar grödor i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötaland, Kalmar, Bleking, Skåne och på Gotland.
I övrigt införs en del mindre förändringar i jakttiderna, varav kanske den mest intressanta är att man tillåter jakt på årsungar av räv hela året. Korpen får numera även skyddsjagas för att förhindra skador på viltuppfödning.

Fortsatt minkbekämpning
I en kommentar till jakttiderna säger Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin att förändringarna är motiverade och inte speciellt kontroversiella.
Han är glad att det ursprungliga förslaget som innehöll jakttider på mink inte genomfördes. JRF menar att det är en invandrad art som hotar många av de svenska arterna.
– Samtidigt är jag besviken på att vårt förslag om kronhjortsjakten inte fanns med, säger Ulf Kallin.
I dag får vuxna kronhjortar skjutas enbart inom kronhjortsskötselområden. Under den allmänna jakten utanför skötselområdena är bara kalv tillåten. För att underlätta avskjutningen av den växande kronviltstammen vill JRF att både kalv och hind ska vara tillåten under den allmänna jakten samt att jakttiden förlängs.

Gemensam start på harjakten
Ytterligare några mindre förändringar kan noteras i de nya jakttiderna: Jakttiden för gräsand förlängs i Syd- och Mellansverige med en månad till årsskiftet. Jakten på svärta tas bort, eftersom stammen minskat kratigt. För enkelhetens skull införs också en gemensam jaktstart på hare, 1 september, över hela landet. Av samma anledning sätts ett gemensamt avslut för vigg- och ejderjakten, nämligen 31 januari, både i inlandet och i skärgården.

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...