Minkfällor stjäls i faunaprojekt

Arbetet med att behålla en artrik fauna kring Dalälven i Gästrikland saboteras genom att minkfallorna stjäls eller göms undan.

Jakt- och fiskeföreningar driver sedan ett halvår ett projekt som går ut på att gynna en artrik fauna i våtmarker och vattendrag. Ett av målen är att minska minkstammen. I första hand decimeras stammen genom fångst, men också genom jakt där det är möjligt.
Per Ove Hellblom är minkjägare och två av hans fällor vid Dalälven har försvunnit helt och en hittade han undangömd.
– Jag tror inte tjuvarna förstår nyttan med det vi gör, säger han till Gefle Dagblad.

Gynnar fågellivet
Ulla Rönnqvist i Söderhamn är projektsamordnare för Gävleborg. I Söderhamn startade minkfångstprojektet hösten 2007 och där har fångats runt 600 minkar.
I hela länet är över 170 olika fiske- och jaktföreningar involverade. Projektet stöds bland annat av Fiskeriverket och ska pågå hela året.
Men Ulla Rönnqvist ser gärna att projektet fortsätter längre än så.
– En aktiv fångst gynnar både fågellivet och livet i vattnet, säger hon.