Antalet lodjursangrepp på tamdjur har minskat stadigt i Västra Götaland under de senaste åren. Från 60 angrepp år 2017 till 20 angrepp i år.
Foto: Shutterstock Antalet lodjursangrepp på tamdjur har minskat stadigt i Västra Götaland under de senaste åren. Från 60 angrepp år 2017 till 20 angrepp i år.

Minskad lodjursjakt i Västra Götaland

I mars 2020 var det licensjakt på sex lodjur. Men 2021 är det bara två lodjur som får fällas under licensjakten i Västra Götalands län. Båda i Sjuhäradsbygden. Det har länsstyrelsen beslutat i dag.

Licensjakten på lodjur i Västra Götalands län är i år indelad i två jaktområden. Det ena består av kommunerna Bollebygd och Mark, och det andra av kommunerna Borås och Ulricehamn.
Ett lodjur får fällas inom varje jaktområde, oavsett djurets ålder och kön. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
– Jag förstår mycket väl att en del blir besvikna över den låga tilldelningen, säger rovdjurshandläggare Mia Bisther till Jakt & Jägare.

Strax över miniminivån
Hon förklarar att det finns flera skäl till beslutet.
Ett är att den fastställda miniminivån för länet är 10 familjegrupper och att den senaste inventeringen visade att det nu bara finns 10,5 familjegrupper där.
– Det är säkert en underskattning. Men vi hade bara 3–4 dagar med snö under inventeringsperioden förra vintern, så vi har fått förlita oss mycket på viltkameror. Två av familjegrupperna fastställdes tack vare döda lodjursungar, beskriver Mia Bisther.

Färre angrepp
Ett annat skäl är att antalet lodjursangrepp på tamdjur har minskat stadigt i Västra Götaland de senaste åren. Från 60 angrepp år 2017 till 20 angrepp i år.
Det tolkar länsstyrelsen som att populationen har minskat. Delvis som en följd av att tilldelningen har varit lite högre under de senaste årens licensjakter. Förra året var kvoten sex lodjur och året dessförinnan sju lodjur.

”Ett rimligt beslut”
Att beslutet om licensjakt kommer att överklagas är Mia Bisther säker på.
– Så är det alltid. Då gäller det att vi kan motivera våra beslut med siffror, annars får vi backa. Och utifrån de siffror som vi har tycker vi att det här är ett rimligt beslut, förklarar Mia Bisther.
Licensjakten på lodjur äger rum mellan den 1 och 31 mars.