Årets licensjakt på lodjur i Norge har en kvot på 55 lodjur, men det kan bli fler eftersom det är en kvotfri jakt i regionen Vest-Norge.
Foto: Mostphotos Årets licensjakt på lodjur i Norge har en kvot på 55 lodjur, men det kan bli fler eftersom det är en kvotfri jakt i regionen Vest-Norge.

55 norska lodjur får fällas

Miljodirektoratet i Norge meddelar att årets jaktkvot på lodjur är 55, men antalet fällda lodjur kan bli större eftersom jakten är fri i en region. Å andra sidan kan även lojakten dämpas av honkvoten.

Jakten sker med start i morgon, den 1 februari.
Det är Vest-Norge som ska ha en kvotfri lojakt.
I de tre regionerna Sör-Norge, Oppland och Midt-Norge får 55 djur fällas, varav maximalt 18 honor, enligt meddelandet från Miljodirektoratet.
I Sör-Norge skedde ingen jakt förgående säsong. I Oppland och Midt-Norge ligger bestånden över målet för lostammen.
Regeln om antalet fällda honor kan i sin tur begränsa hur många lodjur som fälls totalt sett.
När 18 honor är fällda stoppas jakten. 

Ingen lojakt i norra Norge
I norr blir det ingen lojakt. Det gäller regionerna Nordland och Troms-Finnmark, där det finns för få lodjur.
Inte heller i syd i regionen Hedmark samt regionen Oslo-Akershus-Östfold blir det jakt,
Det norska beståndsmålet för lo är satt till 65 familjegrupper. Nu beräknas det finnas 57,5 familjegrupper. Men antalet familjegrupper har ökat det senaste åren. Det antas att målet på 65 familjegrupper nås i år.
I Norge finns sammanlagt 340 lodjur, enligt beräkningar för 2018, uppger klima- og miljödepartementet.

Jakt på 76 lodjur i mellersta och södra Sverige
I Sverige har Naturvårdsverket satt ett mål att det ska finnas minst 870 lodjur.
Licensjakten i Sverige startar den 1 mars. I länen som ingår i det mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet får det fällas sammanlagt 29 lodjur. Licenskvoterna för Norrlandslänen är ännu inte offentliggjorda.
Förra året var det licensjakt på sammanlagt 76 lodjur, men det fälldes tre lodjur till innan respektive länsstyrelse hann avlysa jakten.