I Finland skjuts flockar med varghybrider direkt vid gränsen mot Ryssland. I Tyskland har myndigheterna tvingats prova att fånga en kull hybridvargar levande, vilket misslyckats.
Foto: Polisen i Finland I Finland skjuts flockar med varghybrider direkt vid gränsen mot Ryssland. I Tyskland har myndigheterna tvingats prova att fånga en kull hybridvargar levande, vilket misslyckats.

Misslyckad fällfångst av hybridvargar

Det har misslyckats att använda fällor för att fånga en kull hybridvargar levande i delstaten Thüringen i Tyskland. Nu övervägs om hybriderna måste skjutas innan de börjar para sig med vargar.

Ett tidigare beslut om att låta jägare spåra och skjuta årsvalparna, utlöste starka protester i Tyskland.
Därför finns sedan en månad tillbaka fällor utsatta för att fånga varghybriderna levande och föra dem till någon djurpark.

Rävar och grävlingar i vargfällorna
Men varghybriderna har inte låtit sig lockas in i fällorna. Däremot har grävlingar, rävar och någon fågel fångats, rapporterar siten Südthüringen.
Varghybriderna upptäcktes på ett militärt övningsfält nära orten Ohrdurf sedan en vargtik parat sig med en hund.
Området är stort, vilket försvårat utsättningen av fällor.

Grön minister tvingas beordra jakt?
Nu överväger Thüringens miljöminister Anja Siegesmund från De Gröna om jägare trots allt måste anlitas.
Hon måste fatta ett sådant beslut inom en vecka, eftersom hybriderna inom någon månad kan börja söka sig ut och bilda nya revir. Därmed är det risk att Tyskland får en vargstam med ännu fler hybrider som har hundanlag.
I skyddsjakten på varghybridflocken i Södermanland avvisade länsstyrelsen på ett tidigt stadium fällfångst av hybriderna som en orealistisk lösning.