Två sjuka renkor på Svalbard har avlivats. Norska myndigheter misstänker att djuren kan ha varit rabiessmittade.
Foto: Shutterstock Två sjuka renkor på Svalbard har avlivats. Norska myndigheter misstänker att djuren kan ha varit rabiessmittade.

Misstanke om rabies på Svalbard

Norska myndigheter misstänker att ögruppen Svalbard, norr om fastlandet, återigen har drabbats av rabies. Undersökning av två sjuka och avlivade renkor pågår på Veterinærinstituttet i Oslo.

År 2018 konstaterades rabies hos fyra rävar och en ren på Svalbard. Också 1980 och 2011 har det konstaterats rabies på ögruppen.
Nu har en renko hittats i Tverrdalen. Hon var lam i bakdelen. En annan renko som hittades i Collesdalen var sjuk och kunde inte stå upprätt, meddelar Mattilsynet.
Renarna avlivades och prover skickades till Veterinærinstituttet i Oslo för undersökningar förra veckan. Provsvaren väntas tidigast i slutet av denna vecka.

Fler djur kan ha drabbats
Svalbard har en internationell specialställning men administreras av norska myndigheter. Ögruppen är 61 000 kvadratkilometer stor men det bor bara omkring 2500 personer där, alla på Spetsbergen.
Det gör att man tror att fler djur kan ha drabbats av rabies tidigare utan att ha observerats av någon.

Fjällrävar kan vara smittbärare
Rabies kan ha spridits till ögruppen via fjällrävar som har vandrat över isarna, eventuellt från Ryssland där det finns rabies, förklarade Paul Lutnaes, naturrådgivare hos Sysselmannen på Svalbard, i ett reportage i tidningen VG 2018.
Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt har rabies inte förekommit hos djur i Sverige sedan 1886.